Kontakt

Wydawnictwo Czerwone i Czarne
ul. Walecznych 39/5
03-916 Warszawa

tel. (22) 821 85 22
mail: czerwone.czarne@czerwoneiczarne.pl

Właściciele: Marta Stremecka i Robert Krasowski

Dyrektor Wydawniczy: Ewa Kamińska-Kamyk

 ewa@czerwoneiczarne.pl

Dyrektor Handlowy: Urszula Kowalczyk

urszula@czerwoneiczarne.pl

Project Manager: Magdalena Szulc

magdalena@czerwoneiczarne.pl

UWAGA! WYDAWNICTWO NIE ZWRACA NADESŁANYCH MATERIAŁÓW.