Kontakt

Wydawnictwo Czerwone i Czarne
ul. Walecznych 39/5
03-916 Warszawa

tel. (22) 821 85 22, mobile: 798 980 082
mail: czerwone.czarne@czerwoneiczarne.pl

Właściciele: Marta Stremecka, Robert Krasowski

Redaktor naczelna
Iza Bartosz – iza@czerwoneiczarne.pl

Dział Marketingu i Promocji / PR / kontakt z mediami
marketing@czerwoneiczarne.pl

Ewa Kamyk – Dyrektor Działu Marketingu i Promocji: ewa@czerwoneiczarne.pl

Dział Handlowy / kontakt z drukarniami
handlowy@czerwoneiczarne.pl

Urszula Kowalczyk – Dyrektor Handlowy: urszula@czerwoneiczarne.pl

UWAGA! WYDAWNICTWO NIE ZWRACA NADESŁANYCH MATERIAŁÓW.